- Velkommen til Rækker Mølle Portalen

Stor tilslutning til indvielsen af den nye cykelsti fra Bølling til Skjern

Lørdag den 4. juni indbød Sogneforeningen i Bølling til indvielse af den færdiganlagte cykelsti fra Bølling til Skjern. Glæden var stor blandt de 60 deltagere, der kl. 11 tog opstilling ved det rød-hvide bånd, der skulle klippes over som det officielle tegn på, at cykelstien kunne tages i brug.

Kommunalbestyrelsen var repræsenteret ved Jens Jakob Østergaard (V). Jens Jakob holdt en kort indvielsestale, hvor han ønskede sognet tillykke med det fine resultat. Jens Jakob omtalte også, at den fornemme cykelsti var resultatet af mange års arbejde - så der var ganske god grund til at festligholde dagen. Endelig pegede han på, at kommunen har et overordnet mål om at bygge cykelstier, for bl.a. at sikre de større byer med deres nærområder. Jens Jakob anså den nyanlagte cykelsti som et stort skridt på vejen til opfyldelsen af kommunens overordnede mål.

Herefter talte formanden for Bølling sogneforening, Berit Ærø Bollerup. Berit fortalte, at hun i foreningens arkiv havde fundet et brev fra 1980’erne, der omtalte behovet for en cykelsti til Skjern. Siden har skiftende bestyrelser presset på hos kommunen for at få anlagt en cykelsti; men der skulle altså gå mere end 35 år før det lykkedes. Sogneforeningen oprettede en cykelstigruppe, som bombarderede kommunen med ansøgninger og efter mange trængsler lykkedes det til sidst, at få kommunen til at vågne op. Berit glædede sig sammen med sogneforeningen og cykelstigruppen over det fine resultat. Herefter blev cykelstigruppen præsenteret og fik overrakt en lille erkendtlighed for det store og ihærdige arbejde.

Til slut blev båndet klippet af Berit og Jens Jakob, og de mange cyklister kunne køre en tur ind til rundkørslen ved Skjern og tilbage igen. Indvielsen sluttede med at Sogneforeningen inviterede på grillpølser med det hele.
JH     Klik på et billede og se hele serien i stor størrelse!

Sidst opdateret: 06-06-2022
Kalender
25-06-2023 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

27-08-2023 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

24-09-2023 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

29-10-2023 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

26-11-2023 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

28-01-2024 13:00
Søndagsaktivitet
Opslagstavlen
Design: MediaConnect